Tulossa olevan sote-uudistuksen jälkeen kunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen, kaavoitusasioiden hoito ja elinkeinoelämän edistäminen sekä väestön hyvinvointia edistävät ennakoivat toimet. Ennaltaehkäiseviin toimiin kuuluvat mm. fyysistä hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut ja henkistä hyvinvointia ylläpitävät kulttuuripalvelut. Esitämme, että Naantalin liikuntapalveluja kehitetään kunnostamalla tähän tarkoitukseen tukikohdaksi Suovuoren kartano (entinen ratsastuskeskus), jonka ympäristössä kulkevat kaupungin parhaat ja […]

Naantalin kaupunkistrategia sisältää mm. seuraavaa: ’NAANTALIN KAUPUNGIN ARVOT Avoimuus Avoimuus on mahdollisuutta vaikuttaa asioiden kehittämiseen ja päätöksentekoon. Avoimuus on aktiivista tiedottamista ja selkeää asioiden ja päätösten valmistelua. Avoimuus on asioiden läpinäkyvää hoitamista.’ Yksi keino avoimuuden lisäämiseksi olisi kaupunginvaltuuston kokouksien välittäminen internetin kautta kaikkien kiinnostuneiden nähtäviksi. Vihreiden vuonna 2013 asiasta jättämä aloite odottelee edelleen käytännön toteutusta. Kun […]

Lounais-Suomen saaristoalue ja Saaristomeri on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen matkailun kohdealue, joka toistaiseksi on vielä liian vähän tunnettu ja arvostettu. Sen yli 17 000 saarta muodostavat elämyksellisen luontokokonaisuuden, jonka vaihteleviin pinnanmuotoihin kuuluvat kallioperän suoraviivaiset murroslinjat korkeine jyrkänteineen ja syvänteineen, jääkausien hiomat silokalliot, karut kallioluodot ja suojaisten laaksojen lehdot. Kun monimuotoiseen luontoon yhdistyy Suomen oloissa erityisen suotuisa ilmasto, ovat matkailun […]

Meillä Naantalissa asuvilla asiat ovat melkolailla hyvin. Kaupunkiamme mainostetaan ja pidetään hyvin vetovoimaisena kulttuurin, matkailun ja rikkaiden, joskin osin katoavien, luontoarvojen tähden. Olemme tottuneet siihen, että saamme nauttia kävellen kauniista rannasta ja taide-elämyksistä historiallisessa vanhassakaupungissa sekä juoda välillä kupillisen kahvia idyllisissä kahviloissa samalla vanhoja tuttuja tavaten. Näin kuitenkaan kaikille naantalilaisille ei ole suotu. Mitä tapahtuu […]

Esitämme, että kaupunginhallitus ja KSJ ryhtyvät aktiivisesti selvittämään millä tavalla Naantalin väestön ikärakenteen kehityksestä aiheutuvia ongelmia voitaisiin tehokkaammin ehkäistä. Nuorten ikäluokkien osuuden pieneneminen uhkaa kouluverkoston toimintakyvyn turvaamista peruskoulutuksessa ja pian myös nuorisoasteella ja saattaa jatkossa heikentää myös monipuolisten harrastusten tarjoamismahdollisuuksia. Tilanteen korjaamiseksi ei riitä pelkästään omakotitonttien tarjonnan lisääminen, vaan sen lisäksi pitää löytää lisää mahdollisuuksia […]

”Naantalissa tehdään 15–24-vuotiaiden naisten raskaudenkeskeytyksiä enemmän kuin Suomessa keskimäärin. – – STM ja THL ovat esittäneet jo vuosia, että kuntien pitäisi tarjota nuorille ilmainen ehkäisy. Toistaiseksi näin tekee vain muutama kunta Suomessa.”

”Naantalin keskustan tuntumassa olevaa Lammasluotoa, joka nykyään on suurelta osalta melko luonnontilaista lehto- ja sekametsää, ollaan kaavoittamassa asumiskäyttöön. – – Koska kaavoitus näyttää olevan etenemässä luontoarvoista huolimatta, esitämme, että kaavoitettavan alueen pohjoisreunalla kasvava hyvin iäkäs ja suurikokoinen saaristomänty, jonka ympärysmitta on 222 cm ja sen lähistöllä kasvavat kaksi noin kymmenmetristä katajaa rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisina luonnonmuistomerkkeinä.”

Esitämme, että Naantali, jota myös Aurinkokaupungiksi kutsutaan, ryhtyisi toimenpiteisiin uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Esimerkkiä voisi ottaa mm. lähiympäristön kunnista, jotka ovat mukana ns. HINKU-kuntien verkostossa. Uusilla käyttöön tulevilla omakotialueilla voitaisiin edistää aurinkolämmön talteenottoa ja maalämmön hyödyntämistä tiedotustoiminnalla ja yhteishankintojen järjestämisellä, mahdollisesti myös kiinnittämällä entistä enemmän huomiota energiatehokkuuteen. Uskomme, että tällainen toiminta lisäisi myös kiinnostusta Naantalissa […]

”Esitämme, että Naantali, jota myös Aurinkokaupungiksi kutsutaan, ryhtyisi toimenpiteisiin uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. – – Uusilla käyttöön tulevilla omakotialueilla voitaisiin edistää aurinkolämmön talteenottoa ja maalämmön hyödyntämistä tiedotustoiminnalla ja yhteishankintojen järjestämisellä, mahdollisesti myös kiinnittämällä entistä enemmän huomiota energiatehokkuuteen.”

”Keskustan kaavamuutoksen aikana tulee turvata joukkoliikenteen toimivuus keskustan alueella ja Tullin kiinteistön purkamisen yhteydessä / toteutuessa pitää huolehtia siitä, että keskustassa toteutetaan korvaavat kokoontumis- ja nuorisotilat.”