”Punkkien aiheuttamat taudit ovat lisääntymässä. – – Esitämme, että kaupunginhallitus päättää ryhtyä toimiin puutiaisaivokuumeen (Kumlingen taudin) ja borrelioosin väestölle aiheuttamien riskien vähentämiseksi.”

”Suorana verkossa lähetettävät valtuuston kokoukset lisäävät päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä antavat useammalle kuntalaiselle mahdollisuuden seurata valtuustossa käytäviä keskusteluja. – – Esitämme, että kuntalaisten tiedonsaannin helpottamiseksi kaupunginvaltuuston kokoukset lähetetään suorana verkossa ja tallennetaan siten, että ne ovat myös jälkikäteen katsottavissa.”

Kuntaliitosta torjuttiin hyvin yksimielisesti, mutta Turun kaupunkiseudun yhteistyön kehittämiseen ollaan tietenkin valmiita. Se siitä: toivotaan parasta, pelätään pahinta Henna Virkkusen (kok.) taholta ja pistetään hanttiin pakkoliitoksille viimeiseen asti. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti ja keskustelutta sen, että aikuissosiaalityön eri momenttien kustannukset ovat nousseet 800 000 euroa yli budjetoidun. Minua kyllä huolestuttaa tilanne: mistä on kysymys? Helpompi sen […]

”Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia tulee Naantalissa parantaa. Naantalissa on nuorisovaltuusto, kouluissa oppilaskunnat ja lastenparlamentti. Tämä on erinomainen asia. Se ei kuitenkaan riitä, sillä nuorten vaikuttamisryhmistä ei tieto kovin helpolla kantaudu päätöksentekijöiden tasolle. – – Vihreiden valtuustoryhmä on sitä mieltä, että nuorten todellisia vaikuttamisen mahdollisuuksia ja asemaa voi parantaa ja heidän mielipiteensä ottaa vakavasti päätöksenteossa vain lisäämällä vuoropuhelua päättäjien ja nuorten vaikuttajaryhmien kesken.”

Unikeon politiikkatorilla keskusteltiin mm. Naantalin kehitysnäkymistä. Yhtenä teemana nousi esiin Lammasluodon alueen rakentaminen. Puolueiden näkemykset asiasta hajosivat aika tavalla; osa puolueista oli selkeästi rakentamisen kannalla, osa taas kriittisiä. Keskustelu laajeni sivuamaan myös Teljentien ranta-aluetta, jota kokoomuksen Jan Lindström esitti mahdolliseksi rakennuskohteeksi. Harvinaisen huono ajatus! Juuri Kylpylän ja Vanhankaupungin rantaraittia käyttävät lukemattomat vanhat ja nuoret naantalilaiset […]

Vuoden 2012 tilinpäätöstä ja arviointikertomusta käsitellessään Naantalin valtuusto joutui 10.6.2013 toteamaan, että Naantalista uhkaa tulla kriisikunta – talouden omavaraisuusaste on laskenut voimakkaasti ja on enää 53 prosenttia. Kriisikunnan raja on 50 prosenttia. Miksi näin? Talouden lama ja satamaliikenteen lasku ovat tietenkin kuntataloutemme heikkenemiseen sellaisia syitä, joille emme mitään voi, mutta on syytä myöntää, että omia […]

”Nuorten yhdenvertaisuuden tunteen edistäminen on ennaltaehkäisevää toimintaa ja voi vähentää esimerkiksi mielenterveysongelmia. Murrosikäiset nuoret ovat erityisen alttiita arvosteluille ja hakevat itselleen hyväksyntää. Sukupuolten välisen tasa-arvon ja sukupuolen moninaisuuden tunnustamisen edistäminen liittyy kaikkiin elämän osa-alueisiin, kuten varhaiskasvatukseen, vapaa-aikaan, koulutukseen ja työelämään.”

Naantalin valtuusto oli tavanomaisen passiivinen kokouksessaan 22. huhtikuuta. Vain keskustan rakennemallista käytettiin useampia puheenvuoroja. Prosessissa mukana olleet kaupunginhallituksen puolueet kokoomus ja demarit etunenässä vakuuttivat tyytyväisyyttään malliin. Vasemmistoliitto korosti sitä, että keskustan voimakas kasvu voi syödä saaristokuntien kasvumahdollisuuksia ja kritisoi myös keskustan rakenneratkaisuja. Vihreiden näkökannan mukaan malli on keskeisiltä osiltaan hyvä, mutta tyyli, jolla asiaa on […]

Nykyinen lainsäädäntömme asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Avioliiton voivat solmia vain keskenään vastakkaista sukupuolta olevat henkilöt; muille jää rekisteröity parisuhde, joka antaa pareille samat velvollisuudet, muttei samoja oikeuksia. Erot avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välillä ovat säännökset puolison sukunimen ottamisesta, adoptio-oikeus (joka koskee puolison oikeutta hakea adoptiota) sekä säännökset, jotka koskevat aviopuolisoa […]

”Jokainen voi itse vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaista savua oman talon piipusta tupruaa. Puhtaan palamisen päästöt ovat vain murto-osa huonosti toteutetun puunpolton päästöistä.”