Kategoria Jarkko Kanerva

Kehitetään kulttuuri- ja liikuntapalveluita

Tulossa olevan sote-uudistuksen jälkeen kunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen, kaavoitusasioiden hoito ja elinkeinoelämän edistäminen sekä väestön hyvinvointia edistävät ennakoivat toimet. Ennaltaehkäiseviin toimiin kuuluvat mm. fyysistä hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut ja henkistä hyvinvointia ylläpitävät kulttuuripalvelut. Esitämme, että Naantalin liikuntapalveluja kehitetään kunnostamalla tähän tarkoitukseen tukikohdaksi Suovuoren kartano (entinen ratsastuskeskus), jonka ympäristössä kulkevat kaupungin parhaat ja […]

Päätöksentekoon lisää avoimuutta

Naantalin kaupunkistrategia sisältää mm. seuraavaa: ’NAANTALIN KAUPUNGIN ARVOT Avoimuus Avoimuus on mahdollisuutta vaikuttaa asioiden kehittämiseen ja päätöksentekoon. Avoimuus on aktiivista tiedottamista ja selkeää asioiden ja päätösten valmistelua. Avoimuus on asioiden läpinäkyvää hoitamista.’ Yksi keino avoimuuden lisäämiseksi olisi kaupunginvaltuuston kokouksien välittäminen internetin kautta kaikkien kiinnostuneiden nähtäviksi. Vihreiden vuonna 2013 asiasta jättämä aloite odottelee edelleen käytännön toteutusta. Kun […]

Saaristomatkailua on kehitettävä

Lounais-Suomen saaristoalue ja Saaristomeri on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen matkailun kohdealue, joka toistaiseksi on vielä liian vähän tunnettu ja arvostettu. Sen yli 17 000 saarta muodostavat elämyksellisen luontokokonaisuuden, jonka vaihteleviin pinnanmuotoihin kuuluvat kallioperän suoraviivaiset murroslinjat korkeine jyrkänteineen ja syvänteineen, jääkausien hiomat silokalliot, karut kallioluodot ja suojaisten laaksojen lehdot. Kun monimuotoiseen luontoon yhdistyy Suomen oloissa erityisen suotuisa ilmasto, ovat matkailun […]

Naantalin väestön ikärakenteesta aiheutuvia ongelmia ehkäistävä

Esitämme, että kaupunginhallitus ja KSJ ryhtyvät aktiivisesti selvittämään millä tavalla Naantalin väestön ikärakenteen kehityksestä aiheutuvia ongelmia voitaisiin tehokkaammin ehkäistä. Nuorten ikäluokkien osuuden pieneneminen uhkaa kouluverkoston toimintakyvyn turvaamista peruskoulutuksessa ja pian myös nuorisoasteella ja saattaa jatkossa heikentää myös monipuolisten harrastusten tarjoamismahdollisuuksia. Tilanteen korjaamiseksi ei riitä pelkästään omakotitonttien tarjonnan lisääminen, vaan sen lisäksi pitää löytää lisää mahdollisuuksia […]

Luontoarvot on huomioitava Lammasluodon kaavoituksessa

”Naantalin keskustan tuntumassa olevaa Lammasluotoa, joka nykyään on suurelta osalta melko luonnontilaista lehto- ja sekametsää, ollaan kaavoittamassa asumiskäyttöön. – – Koska kaavoitus näyttää olevan etenemässä luontoarvoista huolimatta, esitämme, että kaavoitettavan alueen pohjoisreunalla kasvava hyvin iäkäs ja suurikokoinen saaristomänty, jonka ympärysmitta on 222 cm ja sen lähistöllä kasvavat kaksi noin kymmenmetristä katajaa rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisina luonnonmuistomerkkeinä.”

Uusiutuvan energian käyttöä on edistettävä

Esitämme, että Naantali, jota myös Aurinkokaupungiksi kutsutaan, ryhtyisi toimenpiteisiin uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Esimerkkiä voisi ottaa mm. lähiympäristön kunnista, jotka ovat mukana ns. HINKU-kuntien verkostossa. Uusilla käyttöön tulevilla omakotialueilla voitaisiin edistää aurinkolämmön talteenottoa ja maalämmön hyödyntämistä tiedotustoiminnalla ja yhteishankintojen järjestämisellä, mahdollisesti myös kiinnittämällä entistä enemmän huomiota energiatehokkuuteen. Uskomme, että tällainen toiminta lisäisi myös kiinnostusta Naantalissa […]

Naantalin edistettävä uusiutuvaa energiaa

”Esitämme, että Naantali, jota myös Aurinkokaupungiksi kutsutaan, ryhtyisi toimenpiteisiin uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. – – Uusilla käyttöön tulevilla omakotialueilla voitaisiin edistää aurinkolämmön talteenottoa ja maalämmön hyödyntämistä tiedotustoiminnalla ja yhteishankintojen järjestämisellä, mahdollisesti myös kiinnittämällä entistä enemmän huomiota energiatehokkuuteen.”

Keskustan joukkoliikenne ja kokoontumistilat turvattava kaavamuutoksen aikana

”Keskustan kaavamuutoksen aikana tulee turvata joukkoliikenteen toimivuus keskustan alueella ja Tullin kiinteistön purkamisen yhteydessä / toteutuessa pitää huolehtia siitä, että keskustassa toteutetaan korvaavat kokoontumis- ja nuorisotilat.”

Punkkien levittämiä sairauksia on ehkäistävä

”Punkkien aiheuttamat taudit ovat lisääntymässä. – – Esitämme, että kaupunginhallitus päättää ryhtyä toimiin puutiaisaivokuumeen (Kumlingen taudin) ja borrelioosin väestölle aiheuttamien riskien vähentämiseksi.”

Naantalin valtuusto 14.10.2013

Kuntaliitosta torjuttiin hyvin yksimielisesti, mutta Turun kaupunkiseudun yhteistyön kehittämiseen ollaan tietenkin valmiita. Se siitä: toivotaan parasta, pelätään pahinta Henna Virkkusen (kok.) taholta ja pistetään hanttiin pakkoliitoksille viimeiseen asti. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti ja keskustelutta sen, että aikuissosiaalityön eri momenttien kustannukset ovat nousseet 800 000 euroa yli budjetoidun. Minua kyllä huolestuttaa tilanne: mistä on kysymys? Helpompi sen […]