Avainsana-arkisto: saaristo

Saaristomatkailua on kehitettävä

Lounais-Suomen saaristoalue ja Saaristomeri on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen matkailun kohdealue, joka toistaiseksi on vielä liian vähän tunnettu ja arvostettu. Sen yli 17 000 saarta muodostavat elämyksellisen luontokokonaisuuden, jonka vaihteleviin pinnanmuotoihin kuuluvat kallioperän suoraviivaiset murroslinjat korkeine jyrkänteineen ja syvänteineen, jääkausien hiomat silokalliot, karut kallioluodot ja suojaisten laaksojen lehdot. Kun monimuotoiseen luontoon yhdistyy Suomen oloissa erityisen suotuisa ilmasto, ovat matkailun […]

Punkkien levittämiä sairauksia on ehkäistävä

”Punkkien aiheuttamat taudit ovat lisääntymässä. – – Esitämme, että kaupunginhallitus päättää ryhtyä toimiin puutiaisaivokuumeen (Kumlingen taudin) ja borrelioosin väestölle aiheuttamien riskien vähentämiseksi.”

Naantalin keskustan rakennemalli keskustelutti

Naantalin valtuusto oli tavanomaisen passiivinen kokouksessaan 22. huhtikuuta. Vain keskustan rakennemallista käytettiin useampia puheenvuoroja. Prosessissa mukana olleet kaupunginhallituksen puolueet kokoomus ja demarit etunenässä vakuuttivat tyytyväisyyttään malliin. Vasemmistoliitto korosti sitä, että keskustan voimakas kasvu voi syödä saaristokuntien kasvumahdollisuuksia ja kritisoi myös keskustan rakenneratkaisuja. Vihreiden näkökannan mukaan malli on keskeisiltä osiltaan hyvä, mutta tyyli, jolla asiaa on […]

Valtuusto joulukuussa 2012

Viimeisessä kokouksessaan Naantalin vanha valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2016. Tavan mukaisesti kokoomus, demarit ja keskusta kiittelivät omaa luomustaan ja valmistelun tekijöitä. Positiivista olikin se, että näennäinen tasapaino ilman lainamäärän kasvua onnistuttiin saavuttamaan. Terhi Kärkkäinen (vas.) esitti hyväksyttäväksi ponnen, jossa vaadittiin lautakuntia selvittämään voidaanko lainsäädännön velvoitteet toteuttaa tällä budjetilla – epäily oli aiheellinen. Ponsi […]